Knowledge: the final frontier. These are the blogs of the edunauts. Their mission: to explore strange new teaching methods, to seek out new talents and new teaching objects, to boldly go where no teacher has gone before.

pátek 24. října 2014

Open Source pro potřeby vzdělávání

Tento článek se zabývá možnostmi využití Open Source software pro vzdělávací účely. V současné době nelze tvrdit, že se kvalitní vzdělávání obejde bez kvalitního softwarového vybavení. Bohužel komerční produkty nabízené vzdělávacím institucím ne vždy splňují očekávání koncových uživatelů, nehledě na skutečnost, že jejich ceny někdy až neúměrně finančně zatěžují školská zařízení. Elegantním řešením může být implementace Open Source software do výukového procesu.

Co je Open Source software?

Open Source software je software, jehož zdrojový kód je k dispozici pro úpravy. Změny a zlepšení může provádět prakticky kdokoliv, pokud dodržuje určitá základní pravidla.
Vzhledem k tomu, že na vývoji Open Source software se podílí obrovské množství dobrovolných programátorů z celého světa, lze předpokládat, že bude tento software stabilnější, kvalitnější a bude lépe odpovídat potřebám koncových uživatelů. Mnohdy tak tomu opravdu je.

Jaký operační systém takový software vyžaduje?

V současné době lze říci, že Open Source software je z velké části multiplatformní, což znamená, že jej lze využívat na jakémkoli běžně používaném operačním systému. Nejčastěji je sice stále tvořen pro Linux, to však neznamená, že by se v obrovské nabídce nenašla též výuková aplikace spustitelná v systému Windows nebo OS X.

Jaký Open Source software tedy pro vzdělávací účely zvolit?

Touto otázkou se zabývám již několik let a jsem opravdu velmi rád, že nejsem sám. Stejnou problematikou se zabývá například portál SchoolForge, jehož cílem je sjednotit nezávislé organizace, které používají a rozvíjejí otevřené vzdělávací zdroje. Velmi přehlednou a strukturovanou nabídku můžeme najít také třeba v dokumentu vytvořeném Markem Johnsonem. Marek je pracovníkem OSS Watch,což je organizace zabývající se hodnocením opensource software a poradenstvím v této oblasti. Inkriminovaný dokumentpracovní verzi, která je průběžně doplňována všemi zájemci o tuto problematiku. Je tudíž poměrně obsáhlý. Kromě názvu software, jeho komerční alternativy a stručného popisu zde může uživatel najít i recenze institucí, které tento software používají.
Pro naše účely jsme do tohoto článku zařadili trochu jiný obsah. Uvádíme především software lokalizovaný do češtiny nebo takový, jehož ovládání je velmi intuitivní. Ne všichni pedagogové dokážou pracovat s anglickou verzí programu a zdaleka ne všichni „kamarádí s počítačem“. O výukovém software určeném výhradně pro Linux jsem referoval již v článku Linux ve vzdělávacím procesu, který mimo jiné obsahuje též informace o Open Source operačních systémech zaměřených na edukační činnosti. Proto byl tentokrát do přehledu zahrnut převážně software multiplatformní.

E-Learning

Software
Lokalizace
Platforma
Využitelnost
CS
Všechny předměty
CS
Všechny předměty
CS/EN(admin)
Všechny předměty
CS
Všechny předměty
CS
Všechny předměty
CS
Všechny předměty

Výukový software a software pro výuku použitelný


Software
Lokalizace
Platforma
Využitelnost
Poznámka
CS
Fyzika, hudební výchova, informatika
Nahrávání, střih a úprava hudby
CS
Informatika, architektura
3D modelování, 3D vizualizace, simulace
CS
Výtvarná výchova, informatika
Vektorové kreslení
CS
Hudební výchova
Karaoke s mnoha možnostmi
CS
Zeměpis, fyzika, astronomie
Planetárium, realistický 3D pohled
CS
Informatika
Simulátor pro návrhy komplexní síťové topologie
EN
Výtvarná výchova
Kreslící nástroj pro děti od 3 do 12 let
CS
Fyzika
3D Hra, simulace dynamiky pohybu vozidel
CS
Dějepis
Strategická hra, historicky přesná
CS
Fyzika, elektrotechnické předměty
Univerzální simulátor elektrických obvodů
CS
Hudební výchova, informatika
Virtuální MIDI klaviatura
CS
Hudební výchova
Kvalitní notační software s mnoha funkcemi
CS
Všechny předměty
Vzdělávací sada od 2 do 10 let. Celkem 144 aktivit. Pro Windows a Mac OS X 81 aktivit. Plná verze = 9$
CS
Jazyky
Nástroj pro rozvíjení slovní zásoby
CS
Hudební výchova
Notační program, rozvoj hudebního sluchu
CS
Všechny předměty
Pomůcka na procvičování paměti, zapamatování jakéhokoli materiálu
EN
Chemie
Vizualizace chemických struktur ve 3D
CS
Informatika
Programovací jazyk pro děti
EN
Všechny předměty
Univerzální software pro interaktivní tabule
CS
Informatika, výtvarná výchova
Komplexní souprava nástrojů nejen pro 3D modelování
CS
Informatika
Programování pro děti, sdílení prací
CS
Informatika
Kreslení, úprava fotografií
CS

Informatika
Wysiwyg editor webových stránek
CS
Všechny předměty
Tvorba myšlenkových map
CS
Matematika, informatika
Soubor aktivit pro trénink mozku
EN
Informatika
Programování, 3D modelování
EN
Chemie
3D modelování molekul
CS
Matematika
Komplexní software pro výuku matematiky
EN
Matematika
Software podobný komerčnímu MATLAB
Software pro správu učebny a řízení výuky
Software
Lokalizace
Platforma
Využitelnost
Poznámka
CS
Učebna informatiky
Didaktický nástroj pro vzdálenou správu a řízení PC
CS
Všechny předměty
Vzdálené ovládání počítače pomocí zařízení se systémem Android

Software ve škole obecně prospěšný

Software
Lokalizace
Platforma
Využitelnost
Poznámka
CS
Správa webu
Systém pro správu obsahu
CS
Virtualizace
Vytvoření virtuálních počítačů
CS
Náhrada za Windows XP, jemuž skončila podpora, ovšem potřebujeme využívat aplikace pro tento systém.
Operační systém s vestavěnou virtualizací, umožňující snadnou instalaci několika operačních systémů na jeden PC

Nebojme se experimentovat

Ve výše uvedeném přehledu není ani zdaleka vše, co se dá ve školním prostředí a ve výuce z obrovské nabídky Open Source software využít. Širokou nabídku mohou zájemci nalézt nejen na výše již zmiňovaných místech ale i na mnoha dalších. Software vždy nemusí vybírat vyučující. Často je mnohem efektivnější, když si software, se kterým bude řešit nějakou problematiku, vybere žák sám.
Není třeba se obávat, že by instalací čehokoli poškodil počítač. Pro tento případ jsou připraveny právě výše již uvedené virtualizační nástroje. Jejich prostřednictvím si žák může dokonce sám nakonfigurovat počítač a nainstalovat operační systém, což má též jistý dopad na jeho vzdělávání v oblasti informačních technologií.
Největším přínosem Open Source pro vzdělávání je  nepochybně volně dostupný zdrojový kód, který mohou žáci zkoumat, učit se z něj a po získání potřebných znalostí i upravovat. Tyto zkušenosti přitom žáci získávají převážně vlastní iniciativou, bez přílišného zasahování vyučujícího, což je pro jejich budoucí životní nasměrování velmi přínosné. Právě z těchto žáků se stávají špičkoví programátoři, což je zpětně zase přínosem pro Open Source komunitu.


Žádné komentáře:

Okomentovat