Knowledge: the final frontier. These are the blogs of the edunauts. Their mission: to explore strange new teaching methods, to seek out new talents and new teaching objects, to boldly go where no teacher has gone before.

pondělí 27. dubna 2015

Ztraceno v síti


Jazyk se mění. Vždy se měnil a měnit se bude i nadále. A technický pokrok je nezřídka na počátku takových změn. Žijeme v době, kdy se technika vyvíjí rychleji, než kdy dříve, jaký vliv to má na naše vyjadřování?

úterý 10. února 2015

Vyučovat, nebo vychovávat

Doba se změnila - tak, jako již nespočetněkrát v minulosti. Co ale přímo zasahuje do pravé podstaty učitelství je nikoli skutečnost, že doba (společnost, okolnosti, potřeby…) se změnila a jistě také opět změní, ale že se mění tak rychle, že nejsme schopni předjímat, jak bude tato společnost (doba, okolnosti, potřeby a požadavky na budoucího dospělce) vypadat v čase, kdy naši žáci ukončí své vzdělání; zde mám na mysli vzdělání formální. Vzdělání neformální a informální je jistě nedílnou součástí celého života našich žáků a ostatně i našich. Vzhledem k tomu, že naším úkolem je podílet se na přípravě člověka pro život a přitom nevíme, co bude pro jeho život potřebné, dostáváme se do nelehké situace.

neděle 25. ledna 2015

ICT kompetence pro pracovní trh 21. století

Tento článek se dívá na výuku ICT vzdělávání z pohledu toho, co vlastně od žáků a studentů očekává IT trh a co potřebují k tomu, aby na něm uspěli a udělali „úspěšnou“ kariéru. Zde musí zaznít velmi důležité vysvětlení, že trh práce je pouze jedním ze tří „zákazníků“ vzdělávacího systému. Kromě trhu práce musí vzdělání také naplňovat potřeby státu, tedy připravit žáky na roli občana. Dalším zákazníkem je rodina, tedy příprava na roli partnera v manželství a rodiče.
Která z těchto tří oblastí je více důležitá a která méně, je vzrušující téma, které ovšem dnes řešit nebudeme. Nebudeme řešit ani to, které z těchto cílových skupin dnešní škola očekávání naplňuje a které ne, protože zde by byla diskuze zajisté neméně bouřlivá. Zaměříme se trh práce a to konkrétně oblast IT. IT trh samozřejmě zdaleka není jediný, který potřebuje, aby absolventi uměli používat moderní technologie, ale je to trh dynamický a znalost technologií je v něm zcela základní podmínka úspěchu.

neděle 23. listopadu 2014

Google Classroom - Virtuální učebna od GoogluCo se stane, když se internetový gigant pustí do tvorby jednoduchého virtuálního výukového prostředí (VLE)? Vznikne Google Classroom (GC), neboli Google Učebna. Má smysl se s ní zabývat? Co k tomu potřebujeme a jaké záludnosti nás čekají? Na to se pokusí odpovědět následující článek.

neděle 9. listopadu 2014

Korpus českého verše a jeho využití ve výuce


4. listopadu 2014 byl spuštěn Versologickým týmem Ústavu pro českou literaturu AV ČR velmi zajímavý projekt. Na stránkách www.versologie.cz totiž najdeme Korpus českého verše. O co se jedná a jak lze tento mocný nástroj použít ve výuce, o tom pojednává následující článek.

pátek 24. října 2014

Open Source pro potřeby vzdělávání

Tento článek se zabývá možnostmi využití Open Source software pro vzdělávací účely. V současné době nelze tvrdit, že se kvalitní vzdělávání obejde bez kvalitního softwarového vybavení. Bohužel komerční produkty nabízené vzdělávacím institucím ne vždy splňují očekávání koncových uživatelů, nehledě na skutečnost, že jejich ceny někdy až neúměrně finančně zatěžují školská zařízení. Elegantním řešením může být implementace Open Source software do výukového procesu.

úterý 30. září 2014

Fenomén online hryOnline hrám jsem se rozhodl věnovat trochu ze zvědavosti, ale hlavně z důvodu potvrzení mého přesvědčení, že je hraje více než polovina mladistvých. Je to aktivita, která se velice rychle rozšiřuje, a řekl bych, že je skoro k nezastavení (viz Bitva o B-R5RB). Tyto hry však neoslovují pouze mladistvé, ale téměř všechny věkové kategorie. Stačí se kouknout na Facebook, kde své úspěchy z online her sdílí mnoho lidí. Já sám jsem ještě před třemi lety hrál opravdu hodně. I teď mě to velice láká, ale naštěstí odolávám. Online hry jsou opravdu šílený žrout času a myšlenek. Když jsem hrál, stále jsem myslel na to, co postavím, jak si vylepším město, kdy zaútočím atd. A to je ten hlavní důvod, proč mě zajímá, jak je na tom s hraním dnešní mládež.