Knowledge: the final frontier. These are the blogs of the edunauts. Their mission: to explore strange new teaching methods, to seek out new talents and new teaching objects, to boldly go where no teacher has gone before.

pondělí 9. června 2014

Projekt NIQES - Systém testování žáků

Projekt NIQES, v učitelské komunitě proslavený především nasazením plošného testování žáků 5. a 9. tříd, má přinést odhalení a napravení chyb v základním vzdělávání a případnou inovaci celého systému. Je tomu skutečně tak?
Na celý projekt je vyhrazena částka dosahující necelých 300 miliónů Kč, přičemž projekt má za cíl čtyři velké milníky. Vedle již zmíněného šetření žáků v základním vzdělání se jedná o inovaci v systému inspekčního hodnocení, hodnocení školních vzdělávacích programů a rozvoj pracovníků České školní inspekce. Aby systém fungoval, je třeba, aby kontrolní orgány měly k dispozici aktuální a relevantní data, metody pro analýzu těchto dat a samozřejmě kvalitní personál. Celý koncept tohoto projektu není v celku špatný, ale jak vše dopadlo v praxi?

Praxe

Dovolím si říci, že většina čtenářů z řad pedagogů a dalších pracovníků ve školách se s tímto projektem setkala v minulých letech právě při nasazení systému pro testování žáků 5. a 9. tříd základních škol a ekvivalentních ročníků víceletých gymnázií. Jako jeden z pověřených osob na škole jsem taktéž jedním z vás, kteří si tímto prošel. Celý zážitek lze shrnout jedním slovem - horor.
Po dlouhých hodinách studování několikastránkového elaborátu s pokyny, co všechno se musí nastavit, stáhnout a doladit, se konečně člověk dostal k nějakému výsledku.

Na první pohled v celku přehledná a nijak složitá aplikace pro správu testů se všemi funkcemi nutnými pro stažení, distribuci, sběr a odeslání výsledků k hodnocení. Tímto to však zdaleka nekončí. Po dalších dlouhých sériích nastavování sdílených složek na žákovských stanicích lze vyzkoušet i část pro žáky.


Stejně jako správcovská aplikace je i tato jednoduchá a přehledná. Na žáky čekaly různé typy úloh - od uzavřených přes otevřené, drag & drop a dokonce i poslech.
Oba programy jsou co do přehlednosti a srozumitelnosti na dobré úrovni. Jenže takové aplikace jsou dnes hudbou vzdálené minulosti. Čtenáři s řad odborníků na programování, software a IT obecně musí kroutit hlavou. Desktop aplikace? Sdílené složky? Proč? I samotný průběh testování nedopadl úplně hladce, celý systém v dny testování narazil na spoustu překážek a nečekaných situací.
V dnešní době jsou na výsluní webové aplikace. Velké firmy s jejich pomocí řídí svůj běh, není třeba žádné instalace ani složité nastavování hromady parametrů a nejsou omezeny operačními systémy. Proč se tedy zvolilo na přípravu složité a problémy přinášející desktopové řešení na úrovni zápočtových prací prvních ročníků vysokých škol?

iSET - nástupce z webového království

Webová aplikace s názvem iSET - celým názvem "Inspekční systém elektronického testování" se jeví jako velký krok od původní testovací platformy.
Aplikace nabízí prostředí pro testování nejen žáků. K dispozici je tzv. domácí testování dostupné po registraci komukoliv (k dispozici na http://portal.niqes.cz). Zde jsou v nabídce testy z několika hlavních předmětů, cvičných i testů z celoplošných zkoušek. Bohužel k dnešnímu dni je jich na výběr pouze 11.
Trumfem této aplikace je však druhá část - školní testování. Tato část není dostupná komukoliv, zde je za potřebí požádat o registraci školy z rukou ředitele. Po registraci může dále ředitel školy přidávat žáky a učitele a přidělovat oprávnění. Školní testování má ještě další zajímavé výhody. Ke klasickému testování přibyla možnost tvorby testů. Učitelé si tedy mohou vytvořit vlastní testy a aplikovat je do výuky.
Už jen první náhled na aplikaci, její celý koncept a možnosti nabízí velmi široké spektrum předností. Nejen pro případné celoplošné testování žáků, ale již zmíněné využití učiteli ve výuce. Odpadlo by spousta tisku písemných prací a testů, hodnocení se zjednoduší, zjednoduší se archivace testů a mnoho dalších výhod. Proč je takový systém k dispozici až nyní? Kdyby se celý tento koncept ujal dříve, mohl se ušetřit nejen čas, ale i prostředky.

Závěr

Celý projekt se jeví jako celkem dobrý nápad. Někomu ale může připadat, že celý rozpočet resp. část věnovaná testování a evaluaci žáků v základním vzdělání byla promrhána naprosto zbytečně. Držet krok s dobou je nezbytné, pro přežitky není místo. V rámci projektu vznikají i další aplikace, za zmínku stojí iEPIS, což je systém pro správu a hodnocení školních vzdělávacích programů. Myšlenka centrálního úložiště a systému pro jeho úpravy je dobrá, otázka na jakou úroveň se ji podaří realizovat.  Zbývá jen doufat, že se stejné chyby již nebudou opakovat a úroveň celého projektu jen poroste.

1 komentář: