Knowledge: the final frontier. These are the blogs of the edunauts. Their mission: to explore strange new teaching methods, to seek out new talents and new teaching objects, to boldly go where no teacher has gone before.

úterý 20. května 2014

Buď pánem svého prostoru

Publikací v češtině, které se týkají bezpečnosti na internetu, není zrovna mnoho. V tomto článku si představíme knihu Buď pánem svého prostoru - Jak chránit sebe a své věci, když jste online, kterou editovaly Linda McCarthy a Denise Weldon-Siviy. Vyšla v edici NIC.CZ, odkud můžete také bezplatně stáhnout její elektronickou verzi. Pro koho je tato kniha určená a co svým čtenářům nabízí?

Základní informace

Kniha vyšla v USA v roce 2007, aktualizované vydání pak v roce 2009 a český překlad vydalo NIC.CZ v roce 2013. Kniha není monografií jednoho autora, na její tvorbě se podílelo mnoho lidí, včetně studentů a edičně si ji vzaly na starost Linda McCarthy a Denise Weldon-Siviy. Český překlad obstarala agentura Shupito a předmluvou ji opatřil Pavel Bašta. Kniha čítá něco málo přes 300 stran.

Co v knize najdeme

Krom již zmíněné předmluvy Pavla Bašty (kterou opravdu doporučuji nepřeskočit, zasazuje knihu výtečně do kontextu a upozorňuje na některé kulturní odlišnosti) kniha obsahuje kapitoly, které by se daly začlenit do jednoho z  následujících celků:
  • nebezpečí internetu a ochrana
  • online prostředí
  • konkrétní rady a návody
  • teorie
Aby nevznikla mýlka, kniha není tímto způsobem členěna (členěna je tematicky), ale jednotlivé kapitoly by se daly takto kategorizovat.

Nebezpečí internetu a ochrana

Do této kategorie spadají kapitoly týkající se nejrůznějšího škodlivého SW, kyberútoků, hackingu, phisingu, SPAMu, kyberšikany či sextingu. Podrobně je probrána i historie i typologie virů, trojských koňů, wormů. Najdeme témata věnující se firewallu, zabezpečení bezdrátové sítě. Nemalá část je věnována ochraně soukromí a práci s heslem.

Online prostředí

Část knihy je věnována samotnému použití webového browseru, jsou zde shrnuty i hlavní rysy jednotlivých prohlížečů. Nezapomnělo se ani na používání e-mailu. Najdeme zde informace týkající se nakupování v internetových obchodech, psaní na blozích, účastnění se sociálních sítí a okrajově též používání mobilních zařízení. Nalezneme i kapitolu týkající se autorských práv.

Konkrétní rady a návody

V celé knize čas od času najdeme naprosto konkrétní návod, či radu, jak se s tou kterou záležitostí vypořádat. Poradí nám s výběrem antivirového SW, s nastavením firewallu, s nastavením prohlížeče a cookies, dokonce ukáže, jak si své vlastní zabezpečení otestovat. Nemalá část je pak věnována nastavení routeru a WLAN.

Teorie

V publikaci najdeme i vyloženě teoretické pasáže. Mnoho prostoru dostalo šifrování, digitální podpis, certifikáty, SSL, ale také základy týkající se počítačových sítí (packety, ip adresa a pod.). V šedivých rámečcích je pak skrze knihu roztroušen jakýsi slovníček terminologie.

Grafická stránka a členění

Kniha je víceméně bez ilustrací (ne, že by tam nebyly žádné, ale mají spíš "vyplňující" charakter, infografiky nečekejte), v některých částech najdeme snímky obrazovek.
Víceméně každá jednotlivá kapitola dodržuje následující strukturu:
  • příběh
  • poučení z příběhu
  • samotné téma
Ano, kniha otevírá každé téma příběhem o tom, jak někdo něco v bezpečnosti na internetu zanedbal a jak to špatně skončilo - případně, jak se z toho poučil a teď už je to dobré. Kde je použita odborná terminologie, tam nalezneme i rámeček, kde je termín vysvětlen. Pokud je to třeba, jsou zde vloženy i snímky obrazovek (především u konkrétních návodů).

To dobré

Kniha je psána jednoduchým a vstřícným stylem, čte se velice snadno. Obsahuje téměř vše podstatné, na co je potřeba si při pobytu v kyberprostoru dávat pozor. Nalezneme zde i konkrétní a skutečně užitečné rady a návody. Kniha nabídne i ztotožnění skrze skutečný příběh, ale bohužel, tento není vždy volen adekvátně, a tak má mnohdy spíš úsměvný efekt. A velmi veliké plus celé publikace - je online ke stažení a navíc zdarma.

To méně dobré

V první řadě je nutné napsat, že kniha není tak úplně aktuální. Poprvé vyšla už v roce 2007 a aktualizována byla v roce 2009. To máme do vydání české mutace 6 (nebo 4) roky. A to je v oblasti ICT velmi dlouhá doba. Kniha proto pod pojmem mobilní zařízení nemyslí tablet a smartphone, ale obyčejný mobil (jeho nebezpečí jsou obtěžující SMS). O nebezpečí plynoucí z možnosti být neustále online se kniha nezmiňuje vůbec.
Ačkoli překlad knihy je na vysoké úrovni, jde pouze o překlad, nikoli lokalizaci publikace. S tím souvisí ten problém, že kniha je příliš orientována na prostředí USA a jím velmi determinována. Mnohé příběhy tedy místo ponaučení vzbudí spíš úsměv (v horším případě výsměch). Dalším problémem je obecně odlišné kulturně-historické prostředí a rozdílná mentalita cílového publika. V neposlední řadě pak také rozdílná legislativa, díky níž jsou kapitoly týkající se autorských práv či ochrany soukromí, v našem prostředí velmi nepřesné, až nepoužitelné.
Problém je také nevyvážená náročnost. Nemyslím, že by bylo potřeba znát do detailu typologii počítačové havěti, šifrování a problematiku veřejného a soukromého klíče, když na druhé straně autoři považují za nutné vysvětlit čtenáři, co to je IP adresa.
Je zde také velký konflikt mezi uvažovanou cílovou skupinou a cílovou skupinou skutečnou, danou stylem a náročností. Podle věnování a příkladů v textu je kniha určena dospívajícím ve věku 12-16 let. Forma ale odpovídá spíš dětem 8-12 let. A náročnost některých pasáží už předpokládá v ICT pokročilého středoškoláka. Jako by to ani nebyla jedna publikace s jednou cílovou skupinou, ale opravdu souhrn zajímavých článků, které mají podobnou strukturu.
Ať tak či tak, navzdory tvrzení o tom, že to nemá být další "tlustá bichle", která by odrazovala svým rozsahem mladé od přečtení, nakonec dorostla do více než 300 stránkových rozměrů a - odrazuje svým rozsahem mladé od přečtení.

Závěrem - pro koho tedy kniha skutečně je?

Přes mou kritiku v předchozím textu považuji knihu za přínosnou. Jen k ní nesmíme přistupovat s přehnanými očekáváními, musíme si být vědomi kulturních a legislativních odlišností a mít na paměti, že některá nová nebezpečí v ní nejsou obsažena vůbec.
Má co nabídnout dospívajícím (blogy, sociální sítě, kyberšikana), mladším žákům (základní povědomí o fungování sítí...), rodičům (nebezpečí kyberšikany, rodičovské zámky, sledovací systémy...) i učitelům (především učitelům ne IT předmětů). V neposlední řadě není bez zajímavosti ani pro běžné uživatele PC, které naučí jak nastavit router, jak používat webový prohlížeč a e-mail a jak bezpečně nakupovat na internetu.

Online prezentace o této publikaci

Žádné komentáře:

Okomentovat