Knowledge: the final frontier. These are the blogs of the edunauts. Their mission: to explore strange new teaching methods, to seek out new talents and new teaching objects, to boldly go where no teacher has gone before.

neděle 18. května 2014

Linux ve vzdělávacím procesu

Současný stav softwarového i hardwarového vybavení základních škol je sice uspokojivý[1], avšak neodpovídá moderním trendům sféry informačních technologií. Na dovybavení všech škol České republiky by byla potřeba nemalá investice, což v nejbližší době není reálné. Informační technologie se dynamicky vyvíjejí rychlostí jako žádné jiné odvětví průmyslu, proto také rychle zastarává. Získat pro potřeby vzdělávání nejmodernější technologie a zároveň dokázat průběžně financovat jejich modernizaci je takřka nadlidský úkol.
Obzvláště závažným problémem je pak ukončení podpory operačního systému Windows XP, který využívá většina základních, středních i vysokých škol. Hromadný nákup licencí na vyšší platformu Windows 7 nebo Windows 8 situaci neřeší, neboť pro školu je to poměrně vysoká investice a navíc hardware na školách zpravidla nesplňuje požadavky těchto systémů. Celková obměna hardware a licencí pro nové operační systémy je z finančních důvodů pro školy nereálná. Při určování celkových nákladů a efektivity investice na vybavení školy novým hardware a licencovaným software lze využít analýzu TCO (Total Cost of Ownership).
Nabízí se ovšem elegantní řešení v podobě operačního systému Linux, který umožní školám zajistit kvalitní výuku a rozdělit financování nákupu nového hardware a licencí operačního systému Windows 7 nebo Windows 8 do delšího časového období. Umožňuje také efektivní začlenění informačních technologií do výuky. Co nám tedy může Linux nabídnout?
 • Koncepce od předprimárního vzdělávání až po terciální
 • Výuka formou her
 • Aplikace evokují potřebu poznávat
 • Licence Open- Source

Než nainstalujeme ve škole Linux, je potřeba rozhodnout se pro jednu s mnoha distribucí, kterou tato platforma nabízí. Pro usnadnění rozhodování nabízím přehled možností. V systému Linux vznikla celá řada edukačních projektů, kde je příslušný výukový software přímo součástí operačního systému. Znamená to tedy, že po instalaci zvoleného operačního systému máme k disposici kromě všech hardwarových ovladačů, běžných kancelářských a jiných užitečných aplikací také sadu výukového software pro okamžité použití ve
výuce téměř všech předmětů. Mezi takové projekty patří:
Není ovšem bezpodmínečně nutné instalovat operační systém přímo zahrnující edukační software neboť jeho široká škála obsažená v balíčku operačního systému nemusí vzhledem k potřebám konkrétní školy najít využití. Praktičtější je nainstalovat pouze zvolený operační systém a doinstalovat výukový software dle aktuálních potřeb školy. Instalace je jednoduchá, rychlá a intuitivní.

Z operačních systémů platformy Linux lze využít následujících nejznámějších distribucí:
Z výukových balíčků se pak nabízí:
 • Child's play – výukový software pro nejmenší obsahující paměťové hry na bázi pexesa a podobné aktivity.
 • GCompris – balík výukového software pro děti od 2. do 10. let, obsahující 140 výukových aktivit zahrnujících edukační hry a hlavolamy od českého jazyka, matematiky, fyziky, přírodovědy, hudební výchovy a zeměpisu až po výuku Brailova písma. Navíc obsahuje administrátorské rozhraní, které umožňuje vyučujícímu průběžně sledovat vývoj dítěte v jednotlivých aktivitách. 
 • Gbrainy – software pro trénink mozku zahrnující paměťové, postřehové a logické úlohy a zároveň poskytující zpětnou vazbu. To vše ve třech úrovních obtížnosti.
 • Další software pro podporu matematického myšlení, výuku jazyků, fyziky, chemie a ostatních předmětů (stovky aplikací)
Veškeré výukové aplikace jsou tvořeny převážně formou her a objevitelských aktivit, které nutí žáky k tvůrčímu přístupu. Vzhledem k tomu, že tyto aplikace byly primárně vytvářeny pro platformu Linux, jsou některé z nich sice k disposici i pro platformu Windows a OS X, ovšem s určitým omezením (např. všechny aktivity lze používat pouze za mírný poplatek). Pomyslnou třešničkou na dortu je pak nástroj administrace učebny iTalc, který umožňuje komfortní vzdálenou správu učebny. Je podobný známému komerčnímu software Vision a umožňuje vyučujícímu následující aktivity:
 • Vzdálené ovládání počítačů
 • Zobrazení naživo
 • DEMO režim
 • Zamknutí stanic
 • Poslání textové zprávy na monitor žáka
 • Zapínání a vypínání počítačů
 • Vzdálené přihlášení/odhlášení uživatelů a vykonání skriptů
 • Snímek obrazovky
Zavedení operačního systému Linux do školního prostředí má navíc jednu nespornou výhodu v tom, že žáci poznají i jiné platformy, se kterými se mohou později setkávat v praxi. Navíc je možno systém buď spouštět přímo z CD nebo DVD bez instalace, nebo jej lze jednoduše nainstalovat jako Dual-Boot a při startu počítače zvolit, který operační systém budeme při vyučování používat. Celkové náklady na pořízení a zavedení systému ve škole se pohybují v řádech desetikorun až stokorun, v závislosti na počtu instalačních CD nebo DVD. Chceme – li systém používat ve formě Live CD nebo Live DVD, budeme potřebovat počet CD nebo DVD stejný jako počet počítačů, na kterých bude systém souběžně spouštěn. V ostatních případech postačí jedno instalační CD nebo DVD v ceně do deseti korun.

Žádné komentáře:

Okomentovat