Knowledge: the final frontier. These are the blogs of the edunauts. Their mission: to explore strange new teaching methods, to seek out new talents and new teaching objects, to boldly go where no teacher has gone before.

sobota 17. května 2014

Koncept 1:1 v roce 2014


Co je koncept 1:1 v roce 2014. Otázka kde na to vzít bude velmi brzo nahrazeno otázkou co s tím dělat, když už to nastalo. Spíše než jednorázová investice tedy půjde spíš o to, jestli je koncept 1:1 využitelný pro zkvalitnění výuky. Oslovená průkopnická škola nyní na základě dosavadních zkušeností formuluje cíle a pravidla užívání tabletů na další období a je tedy na dobré cestě k naplnění potenciálu konceptu 1:1.
Realita konceptu 1:1 v roce 2014

Koncept 1:1 ve vzdělávání je označením pro vzdělávací instituce, ve kterých má každý žák k dispozici elektronické zařízení, umožňující přístup na internet, přístup k elektronickým učebnicím a elektronickým vzdělávacím materiálům. O tomto konceptu se mluví a uvažuje od konce devadesátých let, ale až donedávna byl velmi zřídka implementován.
Situaci značně posunul nástup tabletů [1] a jejich současná komoditizace a z ní plynoucí snížení pořizovací ceny. Historicky se v souvislosti s konceptem 1:1 hovořilo o dvou významných oblastech. První z nich byla pořizovací cena, druhou potom otázka, zda 1:1 přináší prokazatelné zlepšení kvality výuky.


Kde na to vzít?
Celkové náklady na vlastnictví (TCO, viz. box dole) představují určitě i dnes v očích českého
pedagoga či ředitele velký problém. Za pár měsíců už tomu tak nemusí být, neboť tablet je výrobci stále méně vnímán jako jednorázový zdroj příjmu a stále více jako prodejní kanál, umožňující opakovaný prodej aplikací či obsahu. Cena samotných tabletů a podobných zařízení tedy velmi brzo přestane být relevantní překážkou v zavedení 1:1 a to i v tak nezajímavém a okrajovém trhu, jakým je ČR.
Ředitele a pedagogy tedy pravděpodobně možná vůbec nečeká otázka za co zařízení pořídit, ale jak využít a řídit zařízení, které si žáci budou nosit sami. Tento koncept, pro který se vžila zkratka BYOD (Bring your own device/ přines si vlastní zařízení) je již dnes na každé škole realitou a doba, kdy bude mít podobné zařízení drtivá většina studentů, je za dveřmi.


Zlepší to výuku?
Výzkumy dosud realizované [2] došly k závěru, že přínos konceptu 1:1 záleží na kvalitě učitele. Je vysoce pravděpodobné, že pokud by se udělal průzkum, jaký přínos pro kvalitu výuky má použití tabule a křídy/popisovače, došel by se ke stejnému závěru. Vzdělávání bylo, je a bude o učitelích. Pazourek, kladívko, tablet nebo budoucí vychytávky budou vždy pouze nástroj v rukou učitelů.
Prokazatelné výsledky to tedy nemá (zprůměrované výsledky dostupných výzkumů 1:1 jsou nerozhodné [3]), má tedy vůbec cenu něco takového připravovat? Dosavadní vývoj ukazuje, že než se většina českých škol k tomuto rozhodování dostane, bude otázka znít jinak. Jsme připraveni na to, že drtivá většina žáků má své vlastní zařízení? Jsme schopni to využít ke zlepšení vzdělávacího procesu a dosahování lepších vzdělávacích cílů?
Řekněme si otevřeně, že v okamžiku, kdy si je schopen žák najít pod lavicí na pár dotyků jakékoli datum nebo definici na svém vlastním zařízení, je stávající role učitele neudržitelná. Otázkou tedy je, jak se na to připravit.


Informace z konkrétního projektu 1:1 po 8. měsících

Osmileté gymnázium z velkého města zařídilo pro všechny žáky primy zařízení iPad mini. Bylo osloveno pět vyučujících v této třídě.
Učitelé mají kladný až velmi kladný vztah k moderním technologiím. Při zahájení projektu měli učitelé nulové nebo minimální zkušenosti s použitím tabletů. Na otázku, jestli měli na začátku od školy podporu a byli dostatečně připraveni odpovídají učitelé, že spíše ano.
Pedagogové na začátku projektu očekávali možnost připojení k internetu, motivaci, kreativitu a rozšíření možností a způsobů výuky. Některá očekávání pro práci v předmětech se naplnila, zmiňovány jsou ale technické problémy a konstatování, že 1:1 přináší klady i zápory.

Shrnutí a doporučení
Jednoznačným přínosem a příslibem do budoucnosti je to, že učitelé se naučili s tablety pracovat, znají jejich klady, zápory a trvale zvyšují svou schopnost využít je pro zkvalitnění výuky.
Pokud měla škola stanoveny konkrétní cíle, kterých chce nasazením tabletů dosáhnout, neprojevilo se to v očekávání učitelů, která byla různorodá a převážně pocitová. V současnosti škola výsledy vyhodnocuje a připravuje sadu pravidel a cílů do dalšího období.

Světlé zítřky
Zda budou zítřky světlé nezáleží na použitých technologiích, ale na schopnosti učitelů reflektovat svět kolem sebe a využít ho pro zlepšení vzdělávacího procesu. Výsledky a zkušenosti průkopnických škol jsou velmi důležité a cenné, neboť ostatním školám umožní připravit se na okamžik, kdy i je zaplaví vlna 1:1...a to, že je tento okamžik nevyhnutelný, uvidí každý, kdo zvedne hlavu a rozhlédne se kolem sebe.


Reference:
[1] Bořivoj Brdička - Nástup tabletů je definitivním vítězstvím 1:1 (14. 03. 2011)
[2] (Norris, Cathleen; Elliot Soloway (Květen 2010). "One-to-one computing has failed our expectations" )
[3] Sauers, Nicholas J.; Scott McLeod (1 May 2012). "What does the research say about school one-to-one computing initiatives?

Žádné komentáře:

Okomentovat